Logopedie

Home /

Logopedie

Wat is logopedie?

Communicatie tussen mensen is belangrijk. De spreker maakt zich door stemgeluid, articulatie(= uitspraak) en taalgebruik verstaanbaar. De luisteraar moet niet alleen goed kunnen horen om te luisteren, maar ook de uitspraak herkennen en het taalgebruik begrijpen. Er kunnen ook problemen zijn met bijvoorbeeld eten en drinken (slikken). Zowel bij het spreken als bij het slikken is de mondmotoriek van belang: de beweeglijkheid en spierspanning van o.a. tong en lippen, maar ook mondgewoonten zoals open mondgedrag, duimzuigen, enz.

Wanneer logopedie?

Wanneer er problemen zijn op het gebied van:

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt en behandelt cliënten die verwezen zijn door huisarts, tandarts, orthodontist, Audiologisch Centrum of medisch specialist. Aan de hand van het onderzoek en de klachten wordt een behandelprogramma opgesteld. Dit wordt met u besproken. Logopedische zittingen duren meestal een half uur, maar de duur van de behandeling kan per cliënt verschillen.

Intake

Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk vindt de intake plaats. Dit is een gesprek waarin aan de orde komt met welke klacht u in de praktijk gekomen bent, door wie u verwezen bent en hoe de ontwikkeling van de klacht is geweest. Komt u met een kind in de praktijk dan zullen de vragen over de klacht en de ontwikkeling hiervan aan u gesteld worden. Uw kind krijgt de mogelijkheid de ruimte te verkennen en we zullen proberen een eerste observatie te doen.

Onderzoek

Afhankelijk van de klacht zal er onderzoek plaatsvinden. Dit kan bestaan uit een gesprek, test en/of observatie. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal mogelijkheden:

Verslaggeving

Na het onderzoek en/of na afloop van de behandeling wordt aan de verwijzer en de huisarts schriftelijk verslag gedaan van de bevindingen.

Behandeling

De behandelfrequentie kan variëren van één of twee keer in de week tot één keer per maand. De behandeling is op maat, dus passend bij de wensen, mogelijkheden, interesses en voorkeurstaal van de cliënt. Bij Spraakmakend Sneek kan men zowel in het Nederlands als in het Fries en Engels behandeld worden. Bij meertaligheid is tevens het inzetten van een tolk mogelijk. Bij kinderen worden de oefeningen worden zoveel mogelijk spelenderwijs aangeboden. Vaak zult u huiswerk meekrijgen. Een schriftje o.i.d. kan erg handig zijn. Indien noodzakelijk is een aan huisbehandeling mogelijk.

0
10 jaar ervaring
0
U staat centraal
0 +
3 Specialisten
0
Centrale locatie

Externe contacten

Voor een goed verloop van de behandeling kan het nodig zijn dat wij contact opnemen met de school van uw kind, of met uw arts of specialist. Dit mogen wij i.v.m. de Wet op de Privacy niet ongevraagd doen. Wij vragen hiervoor uw toestemming.

Verwijzing

Spraakmakend Sneek is direct toegankelijk. Voor de aanmelding voor logopedie kunt u ook een verwijsbrief ontvangen van de huisarts, het consultatiebureau, medisch specialist, tandarts/ orthodontist of van het Audiologisch Centrum.

Verzekering

Logopedie is in de basisverzekering opgenomen. Dit houdt in dat de behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. De rekening wordt rechtstreeks vanuit de praktijk ingediend bij uw ziektekostenverzekeraar. U ontvangt een overzicht van uw verzekeraar waarin uw ziektekosten vermeld staan, zo ook de logopedie.

Meer weten?

 U kunt op advies van bijvoorbeeld de leerkracht, huisarts of op eigen initiatief, contact opnemen met de praktijk voor logopedie. De praktijk is iedere dag bereikbaar op telefoonnummer: 0515 – 421309.