Specialisaties

Home /

Specialisaties

Dyslexie, lees en spellingsproblemen

Dyslectische leerlingen en leerlingen met lees- en spellingsproblemen vertonen vaak vermijdingsgedrag en angst ten aanzien van het lezen en spellen, omdat dit achter blijft ten opzichte van andere kinderen. De hulp aan deze leerlingen vergt speciale expertise, onderzoeks-, begeleidings- en adviseringsvaardigheden en kan binnen de praktijk geboden worden.

Oro- MyoFunctionele Therapie (OMFT)

OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Is het evenwicht verstoord, dan heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/ of de kaken, vaak is dan ook de spraak gestoord. Het doel van OMFT is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren dmv oefeningen en het afleren van verkeerde gewoonten. De behandeling richt zich dus op het herstellen van een verstoord evenwicht tussen de oro- faciale spieren onderling, door:

Prompt

Prompt is een effectieve manier om kinderen en volwassenen met articulatieproblemen te helpen. PROMPT staat voor ‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’.  Met deze methode zal u of uw kind de juiste klanken niet alleen horen, maar met de hulp van een gespecialiseerde logopedist ook gelijk voelen.

Bij de PROMPT methode manipuleert de logopedist met haar handen de spraakbewegingen aan de buitenkant van het gezicht. Dit helpt de cliënt om de correcte bewegingen van kaak, lippen en tong te ervaren. Bij elke klank leert de cliënt een zogeheten PROMPT, een manuele beweging die bij de klank hoort en die de logopedist maakt. Hierdoor kan de cliënt direct voelen op welke manier de klank gevormd kan worden. Het is een werkwijze die bij verschillende spraakproblemen toegepast kan worden zoals ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Hodson en Paden

Hodson en Paden is een behandelmethode die ontwikkeld is voor jonge onverstaanbare kinderen vanaf 2 jaar. De spraak klinkt onvoldoende verstaanbaar door bijvoorbeeld het weg laten van spraakklanken of het verwisselen van spraakklanken (fonologische articulatiestoornis). Binnen de behandelmethode wordt er achtereenvolgens gewerkt aan verschillende fonologische processen waar het kind moeite mee heeft. De behandeling is cyclisch en gebaseerd op de volgorde van de normale fonologische ontwikkeling. Bij de fonologische ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van het (onbewuste) herkennen en gebruiken van patronen die betrekking hebben op spraakklanken, lettergreepstructuur en klemtoon (Dungen, 2008).

Meertaligheid

Hoe verwerven kinderen taal in een situatie waarin meerdere talen een rol spelen? En welke factoren zijn daarbij van belang? Deze vragen komen aan bod bij de diagnostiek, advisering en behandeling van spraak- taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen. De behandeling vraagt een brede blik en een advies en behandeling op maat, passend bij de meertalige opvoedingssituatie en de belevingswereld en interesses van de kinderen. Door ervaring in het behandelen van meertalige kinderen en het volgen van verschillende cursussen is behandeling en advisering op maat mogelijk. Indien nodig kan er een tolk ingezet worden.

Vroegbehandeling 0 /4 jaar

Een veel voorkomend misverstand is dat men denkt mijn kind is te jong voor logopedie. Laat maar lekker spelen. De babbel komt vanzelf. Niets is minder waar! De meest taalgevoelige leeftijd van kinderen ligt tussen 0 en 7 jaar. Een kind van:

Een achterstand in deze vroege taalontwikkeling kan problemen veroorzaken voor het spreken en leren in de toekomst. Een kind moet natuurlijk `lekker spelen`, vandaar dat wij de behandeling zoveel mogelijk spelenderwijs aanbieden.
0
10 jaar ervaring
0
U staat centraal
0 +
3 Specialisten
0
Centrale locatie

Sensorische informatieverwerking

Er zijn er de zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen.. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Wij richten ons op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving. 

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen. Kinderen met S.I.-problemen kunnen worden aangemeld bij een therapeut. Er zijn ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die gespecialiseerd zijn in de behandelmogelijkheden van de S.I. Na aanmelding zal deze eerst bekijken wat er precies aan de hand is. Er zullen testen en observaties worden afgenomen en ouders of verzorgers zullen meestal ook gevraagd worden een lijst in te vullen.

Desgewenst kunnen ook de school of andere hulpverleners bij de behandeling worden betrokken. In de therapie wordt veel gebruik gemaakt van spelmateriaal dat de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleert. Er wordt gekeken op welke gebieden problemen bestaan en welke zintuiginformatie juist gestimuleerd of beperkt moet worden. Er kan samen met ouders en kind gekeken worden welk ‘Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP)’ voor het kind zinvol is, zodat hij of zij ook thuis kan profiteren van een andere benadering. Over het algemeen wordt de therapie op een speelse manier aangeboden. Het kind heeft inbreng in de activiteiten, en kan zo ook laten zien wat het wèl kan. (bron: nssi.nl).

Kindercoaching

Kindercoaching kan onder andere ingezet worden bij: Leerproblemen: dyslexie, dyscalculie, concentratie;

Omgaan met verdriet en rouw, faalangst, boosheid, druk gedrag, pesten, hooggevoeligheid, etc.

De kindercoach kan bekijken welke factoren ‘het probleem’ beïnvloeden en wat de wisselwerking tussen de factoren is. U kunt hierbij denken aan gezin en communicatie. Het kind staat centraal. Bij kindercoaching gaat men ervan uit dat er beweging in het geheel moet komen om tot verandering te komen (Kindercoach driehoek, Tea Adema). Belangrijk doel is dat kinderen en ouders inzicht krijgen in wat het probleem in stand houdt en wat helpt om ontspanning t.o.v. de problematiek te verkrijgen. Het herkaderen van de beleving of van een gebeurtenis is een belangrijke stap om vervolgens een doel te kunnen stellen. Het doel en oplossingsgericht werken leiden tot een stappenplan waarin ouders en kind houvast krijgen om problemen te verhelderen en om tot oplossingen te komen.

Meer weten?

 U kunt op advies van bijvoorbeeld de leerkracht, huisarts of op eigen initiatief, contact opnemen met de praktijk voor logopedie. De praktijk is iedere dag bereikbaar op telefoonnummer: 0515 – 421309.