Privacy verklaring

Home /

Locatie

Privacyreglement

Uw logopedisten houden, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Dossiers worden volgens de wettelijke bewaarplicht zoals voorgeschreven door de beroepsvereniging bewaard en daarna vernietigd.

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Naast de bovengenoemde ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ is een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Dit reglement kunt u opvragen bij uw logopedist.

Wij attenderen u op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van de NVLF. Deze gaat van kracht vanaf op moment dat u een afspraak voor een behandeling bij ons maakt.

Meer weten?

 U kunt op advies van bijvoorbeeld de leerkracht, huisarts of op eigen initiatief, contact opnemen met de praktijk voor logopedie. De praktijk is iedere dag bereikbaar op telefoonnummer: 0515 – 421309.